Rěčne kućiki

Sich im Vorfeld festlegen

„Smy hišće srjedź diskusije, njechamy so w předpolu hižo kruće połožić.“ Rozumiće wy, lubi připosłucharjo, tutu sadu? Jeli haj, drje sće sej ju zawěsće najprjedy do němčiny přełožili: „Wir wollen uns nicht im Vorfeld festlegen.“ Přenjeseny wobrot w předpolu so mjeztym tež w hornjoserbšćinje chětro husto wužiwa. Wobrot pochadźa z wojerskeje rěče, předpolo, němsce „Vorfeld“ je rum, kiž leži we wokolinje abo blisko městna wojerskich rozestajenjow – a z tajkim woznamom namakamy tute słowo w starych „Katolskich Posołach“ z časa 1. swětoweje wójny. Dźensa zwjazujemy z předpolom skerje časowy woznam: měnjene je něšto podobne kaž ‚w fazy přihotow‘, husto móžemy tež rjec dočasnje. A što nětko z tym krućepołoženjom? Němske „sich festlegen“ wězo njerěka, zo něšto jara kruće něhdźe wotpołožimy, ale zo so za něšto rozsudźimy. Widźimy zaso raz nazornje, zo je při přełožowanju wažne, zo sej woznam wuprajenja wuwědomimy. A tohodla bych za lěpšu měła formulaciju, zo nochcemy so dočasnje abo mojedla tež w předpolu hižo rozsudźić, bjez toho zo bychmy móžne alternatiwy pruwowali.

S. Wölkowa

temy: rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot, kalka, germanizm, přenjeseny woznam

hesła: Vorfeld, festlegen, předpolo