Rěčne kućiki

Shutdown a lockdown

W němskich medijach stej w zašłych tydźenjach kursěrowałoj słowje „Shutdown“ a „Lockdown“. Wobě zapřijeći pochadźatej z US-ameriskeho prawnistwa. Prašam so, hač nimamy za to kmanej serbskej wurazaj, kotrejž wotpowědujetej našej aktualnej situaciji w Němskej. Město jendźelskeho shutdown móžemy prosće rěčeć wo zastajenju zjawneho žiwjenja. A město słowa lockdown móžemy wužiwać wobmjezowanja, so swobodnje pohibować resp. wobmjezowanja swobodneho pohibowanja (ně. „Ausgangsbeschränkungen“) abo zakaz, so swobodnje pohibować resp. zakaz swobodneho pohibowanja (ně. „Ausgangssperre“). Wuraz wobmjezowanja abo zakaz wuchadźenja nimam za optimalne, dokelž wuchadźeja w Serbach skerje nowiny a časopisy. Ale we wobchadnej rěči móžu sej předstajić wuraz wobmjezowanja resp. zakaz wonchodźenja – kaž to njedawno Serbske Nowiny namjetowachu. – Jendźelskej wurazaj shutdown a lockdown stej krótšej a přez tuchwilne huste wužiwanje w medijach powšitkownje znatej. Tuž njerěči ničo přećiwo tomu, tutej cuzej słowje tež w serbšćinje wužiwać.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: požčonka, anglicizm

hesła: Shutdown, Lockdown, shutdown, lockdown, zastajenje zjawneho žiwjenja, wobmjezowanje swobodneho pohibowanja, Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre, zakaz swobodneho pohibowanja