Rěčne kućiki

Schnapsidee

Njedawno wopraša so mje něchtó za serbskim ekwiwalentom za němske słowo „Schnapsidee“. Mój prěni namjet bě spontana ideja abo njepřemyslena ideja. Potom pak pytach w němskim kaž tež w serbskim tekstowym korpusu za přikładami. W němčinje bě wosebje wjele přikładow z politiki: Tam sebi politikarjo mjez sobu wumjetuja, zo je to abo tamne šnapsideja. Tuž so korigowach: Hačrunjež je tuta ideja hustodosć spontanje nastała, njepoćahuje so asociacija z palencom na wašnje nastaća ale na to, zo njeje namjetowana wěc derje dosć přemyslena, abo dopřemyslena. To, štož so namjetuje, je po wobsahu njezmysł. Serbja pak tutón njezmysł z alkoholom do zwiska njestajeja, ale praja cyle jednorje, zo je to kał. A tuž je přełožk wólberna abo klepnjena ideja legitimny. Tež w dwuzwjazkowym słowniku podatej warianće błudna abo cybnjena ideja stej akceptabelnej. Wo palencowych idejach pak hišće ničo słyšała njejsym. Tuž přeju wam, lubi připosłucharjo, tu abo tamnu spontanu mysličku, ale přiwšěm rozumne ideje.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Schnapsidee, ideja