Rěčne kućiki

Schnappschuss

Njedawno dyrbjach so z prašenjom zaběrać, kak móžemy serbsce prajić za němske „Schnappschuss“. Je to foto, kotrež zapopadnje njepřihotowany abo njearanžěrowany motiw. Maš dźensa zaćišć, zo zwyši so w času digitalnych kamerow a handyjow ličba tajkich „Schnappschussow“, wšak móža so njeporadźene wobrazy spěšnje zaso wotbyć. Němski wuraz „Schnappschuss“ dźe wróćo na rěč hońtwjerjow a woznamjenja njejapke třělenje, to rěka třělenje bjez dokładneho přihotowanja abo měrjenja na zwěrjo. Serbsce potajkim móžemy za němske „Schnappschuss“ w zwisku z hońtwu prajić njejapki wutřěl abo njejapke třělenje, ale w zwisku z fotami to njedosaha. W jendźelsko-hornjoserbskim słowniku je zapisane njejapke třělenje fota. To so pak po mojim měnjenju bóle na akt fotografowanja poćahuje. Hdyž měnimy rezultat fotografowanja, bych skerje prajiła spontane abo wokomikne foto resp. njejapke foto. Přez tajke njejapke fota hodźa so zapopadnyć emocionalne wokomiki, kotrež z přihotowanym motiwom njedocpěješ. A to drje tež wučinja wosebity šarm njejapkich fotografijow.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: přenjeseny woznam, substantiw

hesła: Schnappschuss, njejapki wutřěl, njejapke třělenje, spontane foto, wokomikne foto, njejapke foto