Rěčne kućiki

Schaumschläger

„So ein Schaumschläger!“ – tak so njedawno něchtó wótře rozhori, a so mje potom hnydom wopraša, hač maja Serbja za to serbski wuraz. Samo so wě, zo maja! W němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy za němsku zestajenku „Schaumschläger“ wotpowědnikaj ješćak abo tež pěnjak. Jako pomjenowanje kuchinskeho grata je wšak tež w němčinje bóle frekwentowany wuraz „Schneebesen“, kotryž so mjez druhim w serbskej receptowej knize „Warimy z Tomašom“ jako ješćowa šwihawka přełožuje. W přenjesenym zmysle je „Schaumschläger“ wuraz za čłowjeka, kiž chětro wjele kedźbnosće na so ćehnje a sej wjele być zda. Dale so praji, zo něchtó wulke wono z něčeho čini – a je serbskich ekwiwalentow dosć, kaž na př. wupěrak, wulcečinjak resp. wulcečinjer, naduwak abo tež naduwanc. A we frazeologiskim słowniku namakach rjane wopisowanje Jana Radyserba-Wjele, zo něchtó prózdnički žuje, štož wotpowěduje němskemu „Sprüche klopfen“. Lubi słucharjo, tohodla so nadźijam, zo njeběchu moje słowa žane prózdnički, ale so će zajimawostki z wobłuka rěče zhonili.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam

hesła: Schaumschläger (Gerät / übertr)