Rěčne kućiki

Scharfrichterhaus

Zawěsće znajeće historiski wětrnik wuchodnje B 96 blisko Chasowa. Tam wón prěnjotnje njesteješe – ně, tutón twarski pomnik je so tam 1978 přenjesł ze Zarěča, hdźež dyrbješe so wudobywanja hliny dla zminyć. Wospjet słyšachmy w poslednim času powěsće, zo ma so tutomu historiskemu twarjenju přidružić dalša drohoćinka: 300-lětne tykowane domske z Lišeje Hory, w kotrymž bydleše, kaž so praji, něhdy kat – němsce „Scharfrichter“ – jeho dom je tuž němsce „Scharfrichterhaus“. W serbskich medijach rěči so w tutym zwisku zwjetša wo „domje kata“. Wězo je to prawe pomjenowanje, ale ja bych chcyła skedźbnić na hišće lěpši wotpowědnik: Mamy mjenujcy w serbšćinje tež wotwodźenku katownja, a tež tute słowo njepomjenuje ničo druhe hač wobydlenje kata. Staru katownju su w Lišej Horje loni wottwarili – jeje dźěle so w rudnohórskim Thalheimje restawruja, zo bychu je lětsa pola Chasowa w susodstwje wětrnika zaso zestajeli.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, substantiw

hesła: Scharfrichterhaus, katownja, dom kata