Rěčne kućiki

Saug- und Wischroboter

W domjacnosći mamy mjeztym tójšto aparatow, kiž nam dźěło wolóžuja abo samo wotewzaja. Tak drasty hižo z ruku njepłokamy a nježimamy, ale mamy połnoawtomatisku płokawu resp. płokansku mašinu. To samsne płaći za wopłokowanje. Myslu sej, zo ma nimale kóždy doma w kuchni swoju wopłokowansku mašinu stejo. A proch z přestrjenca hižo njewuklepamy, ale mamy za to prochsrěbak. Ale samo tón móže mjeztym samostatnje proch srěbać. Němsce prajimy k tomu „Saugroboter“. A serbsce? Předstajić móžu sej wotpowědnik kaž awtomatiski prochsrěbak abo po němskej předłoze srěbanski / srěbacy roboter. Nimo robotera, kiž sam proch srěba, su tež wuwili awtomat, kiž srěba a trěje, je to potajkim „Saug- und Wischroboter“. A tón móžemy mjenować srěbacy a trějacy roboter abo krótšo po trochu staršim słowotwórbnym modelu awtomatiski srěbak-trějak. Tuž rano najprjedy jónu waše mašiny programěrujće a hdyž so domoj nawróćiće, su drasty wupłokane, sudobja wopłokowane a špundowanja wusrěbane a wutrěte. Tak móžeće so hnydom přijomnišim hobbyjam wěnować.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, zestajenka, wotwodźenka, nowotwórba

hesła: Saugroboter, Wischroboter, awtomatiski prochsrěbak, srěbanski roboter, srěbacy roboter, trějacy roboter, srěbak-trějak, Saug- und Wischroboter