Rěčne kućiki

Rüttelplatte

Při pytanju ze serbskimi pomjenowanjemi je aktualny přikład nastroj za zesylnjenje a zhusćenja spódka na twarnišćach, kotryž so němsce jako „Rüttelplatte“ pomjenuje. Tak žona w serbskim rozhłosu praješe, zo jón jako rüttelplota wopisuja. Sym njedawno hakle swój dwór plestrować dała, a tak wěm, zo wony nastroj tak wótře dźěła, zo samo domske wibrěruje. Wěm pak tež, zo so wona mašina hustodosć kradnje, čehoždla su naši twarcy kóždy wječor nastroj derje zrumowali, haj samo připasali. Za wopisowanje „rüttelnd fahren“ je w němsko-serbskim słowniku werb ridrować zapisany. Tuž móžemy prajić, zo rěka twarski nastroj ridrowanska plata resp. ridrowaca plata. Wosebje w staršich tekstach so wone ridrowanje jewi, husto z wopisowanjom pućowanjow konjacych zapřahow, při kotrychž so cyły zapřah třaseše. A dokelž pytaja serbscy redaktorojo za rozprawnistwo w načasnych medijach, w konkretnym padźe za rubriku „policajski report“, za serbskimi ekwiwalentami, móhli tuž pomjenowanje ridrowaca resp. ridrowanska plata wužiwać.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: fachowy wuraz

hesła: Rüttelplatte, ridrowanska plata, ridrowaca plata