Rěčne kućiki

Rjemjesło ma złote dno

Handwerk hat goldenen Boden“ – tute němske přisłowo je hač do dźensnišeho hišće dosć derje znate. Wězo tež Serbam tuta maksima cuza njeje, tuž njezadźiwa, zo wobsteji potrjeba za serbskim wotpowědnikom. Na lońšim folklornym festiwalu napadny mi na jednym z tam stejacych firmowych jězdźidłow napis: „Rjemjesło ma złotu pódu.“ Samsny přełožk słyšach njedawno tež w rozhłosu. Ale wón so mi misnjeny zda. Němske „Boden“ wšak ma wjacore woznamy a wotpowědnje tež wšelake serbske wotpowědniki. Ekwiwalent póda wšak poćahuje so skerje na ratarsce abo zahrodnisce wužiwanu zemju, z tej pak rjemjeslnik poprawom telko činić nima. Dalši ekwiwalent pak je dno, a tón je tu skerje přisłušny. Sudobja maja dno, sudy, měchi a nic naposledk tež pjenježne měški – móšnički. A jeli maja tute na dnje złoto – potajkim złote dno – swědči to wo bohatstwje a financielnej wěstoće wobsedźerja. A tuž rěka mjenowane němske přisłowo serbsce rjenje rymowane: Rjemjesło ma złote dno. A tak je je hižo Jan Radyserb-Wjela před wjac hač sto lětami zapisał.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: přisłowo

hesła: dno, Boden, póda