Rěčne kućiki

Rjane namkać

W němčinje zwuraznja so subjektiwne, potajkim wosobinske měnjenje wo něčim z konstrukciju z werbom „finden“, na přikład „etwas gut finden“. W hornjoserbskej wobchadnej rěči šěri so po tutym přikładźe po słowje přełožena struktura: něšto rjane namkać, zwjetša ze zjednorjenym wurjekowanjom nankać. Młodźi ludźo chcedźa do swěta, dokelž Budyšin přemałki namkaja. Někotři wjele nječitaja, dokelž knihi wostudłe namkaja.

Ale nimamy w serbšćinje tež swoje srědki za zwuraznjenje tajkeho subjektiwneho měnjenja? Wězo tajke mamy, a wone su samo jednoriše hač mjenowany němski wuraz. Najlěpje prajimy to z datiwom, třećim padom: Budyšin je młodym ludźom přemałki. Nječitarjam su knihi wostudłe. Dalša móžnosć je serbska konstrukcija ze słowjesom so zdać: Budyšin so młodym ludźom přemałki zda. A nječitarjam so knihi wostudłe zdadźa. Ale tajku konstrukciju budźeja wužiwarjo wobchadneje rěče snano překomplikowanu namkać. Pardon, prajmy tola lěpje: Wona budźe jim překomplikowana.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: kalka, němčina, wobchadna rěč, wurjekowanje

hesła: gut finden, schön finden, namakać