Rěčne kućiki

Padowy manager

Wěsće wy, lubi připosłucharjo, što ma być padowy manager? Wothladajo wot toho, zo bychu starši Serbja při čitanju słowa manager zawěsće chwilku trjebali so domyslić, zo je to z jendźelšćiny pochadźace słowo, kotrež so hinak wurjekuje, potajkim je tutón čłowjek menedźer – što pak ma wón z někajkim padom činić? Jedna so snano wo někajkeho detektiwa?

Běch runje tak zadźiwana, jako so wukopa, zo zwisuje tole pomjenowanje z dźěłowym zarjadom, kotrehož dźěl je so njedawno hakle přemjenował – a nětko rěka Zwjazkowa agentura za dźěło. Tež přistajeny tuteje agentury, kotryž rěkaše prjedy dźěłowy poradźowar, němsce „Arbeitsberater“, je nětko dóstał nobl pomjenowanje, wón němsce rěka „Fallmanager“. Dokelž pak wěsće, zo njejsym za posłowne přełožowanje němskich słowow do serbšćiny, namjetuju, woneho čłowjeka skerje mjenować wosobinskeho poradźowarja mojedla tež z přidawkom agentury za dźěło. Myslu sej, zo tutón ekwiwalent dosć konkretnje dźěławosć woneho čłowjeka charakterizuje. Padowy manager – tutej słowje stej nastupajo wobsah kaž pucher.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, požčonka, anglicizm

hesła: Fallmanager, Arbeitsberater