Rěčne kućiki

Obergrenze

Hižo měsacy dołho diskutuja politikarjo wo tym, hač ma so w Němskej w zwisku z ćěkancami zawjesć wěsta „Obergrenze“. Němske słowo „Obergrenze“ njeje nowe a wustupuje we wšelakich wobłukach. Serbsce móžemy k tomu prosće prajić hornja hranica resp. hornja mjeza. Tak postajeja někotre internetowe wobchody za kóšty rozpósłanja hornju hranicu abo hornju mjezu, zo njebychu so rozdźělne płaćizny za porto poskićeli. Dale móža sej pjenjezydawarjo žadać hornju mjezu kóštow za někajke twarske naležnosće – při čimž so husto dosć postajene hornje mjezy překročuja (najznaćiši pad je drje wulke lětanišćo BER). A wězo móžemy tež w zwisku z ličbu ćěkancow rěčeć wo hornjej mjezy abo hornjej hranicy. W někotrych kontekstach pak dźe to tež hinak. Němsku sadu „Sie fordern eine Obergrenze für Flüchtlinge“ móžu serbsce na wšelake wašnje zwuraznić: „Woni žadaja sej hornju mjezu/hranicu za ličbu ćěkancow.“ abo: „Woni žadaja sej wobmjezowanje ličby ćěkancow.“ Za kotru wariantu so na kóncu rozsudźiće, je wšojedne, w sylnej měrje wotwisuje drje waš rozsud wot cyłkowneho konteksta.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Obergrenze, hranica, mjeza, horni