Rěčne kućiki

Notrufsäule

W času mobilneho telefonowanja smy so na to zwučili, zo w našej wokolinje hižo telefoniskich budkow njeje. Zjawne telefony na wsach lědma hdy namakamy, skerje hišće w městach. W modernym času su to nětko stołpy, na kotrychž su telefony přičinjene. Tež tołste telefonowe knihi zwjetša jenož hišće na póšće wuhladaš. W tutym zwisku so njedawno něchtó wopraša, kak němsku zestajenku „Notrufsäule“ do serbšćiny přełožimy. Jedna so wo telefon za nuzowe pady, a to wo stołp w oranžowej barbje na kromje awtodróhach. Móhli tuž prajić, zo je to telefon za nuzowe pady na awtodróze, štož je wězo kompleksny přełožk. Warianta nuzowy telefon je krótša, a kóždy wě, wo čo so jedna. Tuž ani trjeba njeje, kóždy dźěl němskeho ekwiwalenta posłownje přewzać, a hač jedna so nětko wo stołp abo nic, relewantne njeje. Chcemy so nadźijeć, zo tajki nuzowy telefon na awtodróze abo tež telefon za nuzowe pady zrědka hdy trjebamy, a jeli sće runje z awtom po puću, přeju wam dobru jězbu!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: zestajenka, substantiw

hesła: Notrufsäule, telefon za nuzowe pady na awtodróze, nuzowy telefon, telefon za nuzowe pady