Rěčne kućiki

Njepřismudźawka

Móžeće sej předstajić, što ma być njepřismudźawka? Tole so mje njedawno Lipšćanski kolega wopraša. Słowo rjenje „serbsce“ klinči a wotpowěduje bjezdwěla słowjanskemu wašnju tworjenja słowow přez wotwodźowanje. Ale što wone rěka? Zawěsće sće tež wy, lubi słucharjo, hnydom pytnyli, zo jedna so wo někajku wěc abo wo předmjet, kotryž přismudźenju zadźěwa, potajkim něšto, štož so často w kuchni wužiwa. Njepřismudźawka je namjet za přełožk němskeje konstrukcije „antihaftbeschichtete Bratpfanne“. Jedna so wo pónoj abo tež tyhel z wosebitej worštu, kotraž tomu zadźěwa, zo so něšto přilěpi abo tež přismudźi. Tuž by tež nowotwórba pónoj resp. tyhel z njelěpjatej worštu korektna była, abo njepřismudźaty tyhel resp. njepřismudźata pónoj. Mam pak wonu njepřismudźawku za kreatiwnu nowotwórbu a za rjany serbski wotpowědnik, kotryž zaso raz dopokazuje, zo njetrjebamy so při pytanju za serbskimi přełožkami stajnje po němčinje měć.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, adjektiw, wotwodźenka

hesła: njepřismudźawka, antihaftbeschichtet, beschichtet, Bratpfanne