Rěčne kućiki

Nesthocker a Stubenhocker

Z předmjeta coologije znajemy wuraz „Nesthocker“ za ptačka, kotryž je dołho na hladanje přez swojeju staršeju pokazany, serbsce prajimy tomu hnězdak. W přenjesenym zmysle wužiwa so słowo „Nesthocker“ za dźěćo, kotrež jako dorosćeny doma bydli a wućahnyć nochce. Serbsce móžemy tutoho čłowjeka tohorunja hnězdaka pomjenować abo něžnje hnězduška.

Němske słowo „Stubenhocker“ pomjenuje čłowjeka, kotryž radšo doma koka a jenož zrědka won chodźi. W słownikach namakamy tójšto serbskich wotpowědnikow za němske „Stubenhocker“, mjez druhim pjecušk. Je to lubozne pomjenowanje, wotwodźene wot słowa pjecuch, štož je bóle wóthódnoćace. Pjecuch abo pjecušk je čłowjek, kotryž rady za kachlemi syda abo w heli leži (kaž bychu před 100 lětami prajili), dokelž je tam rjenje ćopło. Hdyž nochcemy tutón fenomen werbalnje zwuraznić, ale wužiwać substantiw kaž w němčinje, móžemy nimo słowow pjecušk a pjecuch wužiwać wurazy kaž domawalak, domakokar abo domasydak. A dokelž so tute słowa tak husto w serbšćinje njejewja, myslu sej, zo jich telko mjez nami njeje, abo?

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam

hesła: Nesthocker, Stubenhocker