Rěčne kućiki

Nestbeschmutzer

Zawěsće znajeće z němčiny słowo „Nestbeschmutzer“ – wone měri so na někoho, kotryž swoju swójbu abo na přikład tež swoju firmu před druhimi kritizuje abo w zjawnosći hubjenje wo njej rěči. Kak bychmy wo tajkim čłowjeku serbsce prajili? Snano hnězdowomazak? Wězo nic! Mamy swoje wurazy za to, samo wjacore, z kotrychž móžeće sej jedyn wubrać: Pawoł Grojlich so boješe, zo z powědanjom wšelakich stawizničkow swoje hnězdo wopanca. Pola Jurja Brězana zaso čitamy, zo mudry čłowjek cuzemu wo swojej hańbje njepowěda a tež do swojeho hnězda nješkerjedźi. A přisłowo wuči, zo „ani hupak do swojeho hnězda njenjerjedźi“. „Nestbeschmutzer“ je potajkim něchtó, kiž swoje hnězdo wopanca abo do njeho škerjedźi abo njerjedźi.

Widźimy derje, zo wužiwamy při tym serbsce podobny wobraz kaž němčina: Předstajamy sej ptačka, kotryž swoje hownješko do swojeho hnězda pušći – to so spřećiwja našim nazhonjenjam z přirody, wšak ptački to skerje druhdźe činja, instinkt jim tajke njehygieniske zadźerženje njedowola. A tohodla zwjazujemy z mjenowanymi rěčnymi wobrotami tež kritiske nastajenje napřećo tajkemu škerjedźakej. Hinak hač w němčinje pak njewužiwamy tu zestajeny substantiw, ale prajimy to radšo w słownej skupinje z werbom.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: substantiw, wobrot, přisłowo

hesła: Nestbeschmutzer