Rěčne kućiki

Nebelschlussleuchte

Nazyma tu je. Z kóždym dnjom pytnu předewšěm ći, kotřiž dyrbja rano zahe na dźěło, zo bywaja dny krótše. Jězba z awtom je hišće bóle napinaca, jeli knježi tež hišće mła resp. kurjawa. Awta su wotpowědnje wuhotowane, a maja prědku a zady sylnišo swěćace lampy, kotrymž praji so „Nebelscheinwerfer“ a lampam zady „Nebelschlussleuchte“. A serbsce? Němsko-hornjoserbski słownik podawa jako ekwiwalent za němsku zestajenku „Nebelscheinwerfer“ reflektor abo swětłomjetak za młu resp. za kurjawu. Słowo swětłomjetak je korektny přełožk němskeho „Scheinwerfer“, ale zwjazamy z tym skerje předstawu wo wulkich swětłomjetakach, na přikład na jewišću w dźiwadle. Słownik noweje leksiki podawa dalšej namjetaj: kurjawowa lampa resp. zadnja kurjawowa lampa. Wobaj mam za akceptabelnej a móžemy dale specifikować, zo stej to prědnja kurjawowa lampa a zadnja kurjawowa lampa awta. A tak zbywa mi jenož hišće, wam, lubi słucharjo, přeć dobru jězbu, wosebje pak při kurjawje.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, terminologija, kalka, zestajenka, požčonka, internacionalizm

hesła: Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer