Rěčne kućiki

Nahubnik

Přeco husćišo rěči so wo wěstym pomocnym srědku, kiž móže rozpřestrěwanju koronawirusa zadźěwać abo je znajmjeńša spomalić. Němsce prajimy k tomu „Schutzmaske“, „Mundschutz“, „Mund-Nasen-Schutz“ a podobne. Nochcu so tu zaběrać ze specielnymi woznamami tutych jednotliwych němskich pomjenowanjow, ale chcu předstajić móžne serbske wotpowědniki zwonka fachoweje terminologije. W tekstach wustupuja na přikład škitna abo hubna maska, škit za hubu abo škit před hubu kaž tež škit za hubu a nós abo škit před hubu a nosom. W delnjoserbšćinje wužiwaja wotwodźenku nagubk. W hornjoserbšćinje mamy podobnu wotwodźenku, mjenujcy nahubka, a dalšu: nahubnik . Tutej wurazaj wužiwaštej so dotal jenož za dźěl instrumenta, kiž je za hubu mysleny, ně. “Mundstück”. Po dwuzwjazkowym słowniku ma słowo nahubnik tež woznam ,pranc‘, ně. „Maulkorb“. Hladajo na doporučenje resp. mjeztym samo winowatosć sej we wěstych zjawnych wobłukach hubu a nós zakryć, je móžno, zo wužiwamy w přichodźe nimo kompleksnych pomjenowanjow tež wotwodźenku. A dokelž znajemy nachribjetnik, nahłownik a podobne, ma drje słowo nahubnik najlěpšu šansu, so přesadźić.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, substantiw

hesła: nahubnik, Mundschutz, Maske, Schutzmaske, škitna maska, hubna maska