Rěčne kućiki

Nahtoderfahrung

Druhdy so stanje, zo něchtó – na přikład při operaciji – nimale wumrěje, ale lěkarjo jeho zaso wožiwja. Někak kóždy dźesaty tajkich pacientow móže so na słowa lěkarjow a dalšich ludźi w samsnym rumje dopominać. W tutym času snadź sebje samoho we łožu ležo widźi, pohibuje so přez dołhi ćmowy tunl, na kotrehož kóncu čaka hižo najswětliše a najkrasniše swětło, a před jeho nutřkownym wóčkom wotběži film žiwjenja. A tola njewumrěje. Tule skrótka a njedospołnje předstajene dožiwjenja mjenuja so w němskej rěči „Nahtoderfahrung“. Serbsce móžemy tomu wotpowědujo prajić nazhonjenja bliskeje smjerće abo dožiwjenja bliskeje smjerće resp. dožiwjenje blisko smjerće abo bliskosmjertne dožiwjenje. Trochu zdaleny wot němskeje předłohi „Nahtoderfahrung“, ale w serbšćinje snadź lěpje zrozumliwy je wuraz dožiwjenja při mrěću / při wuměranju abo dožiwjenje na proze / na mjezy k smjerći. – Trochu problematiska je genitiwna forma bliskeje smjerće w pomjenowanju eksperta bliskeje smjerće za němske „Nahtodexperte“, dokelž bliska smjerć něšto druhe woznamjenja, mjenujcy ,smjerć w blišim časuʻ. Město toho namjetuju wužiwanje prepozicije: eksperta za blisku smjerć abo eksperta za nazhonjenja při mrěću. W serbšćinje njeje so k tutej problematice hišće jasna terminologija wutworiła, přetož: Štó rěči wo tajkich dožiwjenjach hnydom w zjawnosći?

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, terminologija

hesła: Nahtoderfahrung, Nahtodexperte, smjerć