Rěčne kućiki

Nachzügler

Serbski přełožk němskeho słowa „Nachzügler“ je tema dźensnišeho rěčneho kućika. Runja němčinje wužiwa so słowo tež w serbšćinje w dwojim zmysle: Sprěnja je to něchtó, kiž so zapozdźi, tu móžemy prajić, zo je to zapozdźenc. Němsko-hornjoserbski słownik podawa nimo toho ekspresiwny ekwiwalent posledni kemšer. Zdruha wužiwa so němske „Nachzügler“ tež jako pomjenowanje poslednjeho dźěsća, knižnje wužiwa so w tutym zwisku wotwodźenka pózdnik. Cyle wěsće pak sće tež hižo někoho prajić słyšeli, zo je to jejko. Podobnje kaž w němčinje „Nesthäkchen“ móžemy serbsce wužiwać pomjenowanje zhnězdušk abo hnězdušk. Ekspresiwny wuraz z wěstej sebjeironiju je w słowniku tohorunja podaty ekwiwalent doškrabk.

Dale pak móžemy němske „Nachzügler“ wužiwać za někoho, kiž so z něčim njewumasli. Tu namjetuju nowotwórbu zastatnik, wotwodźenu wot substantiwa zastatk, abo tež wuraz komdźer, wotwodźeny wot słowjesa so komdźić. Hišće bóle kritisce pomjenuje wuraz komdźak někoho, kiž so husćišo njewušmjata.

Nětko skónču, zo bych dypkownje na dźěle dóšła a zo njebych so stała z komdźerku!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam, wotwodźenka

hesła: Nachzügler, Nesthäkchen