Rěčne kućiki

Nachwachsende Rohstoffe – rostlinske surowizny

W nowinach sym čitała, zo planuja w Koćinje nowu biopłunowu připrawu. Tam maja so lětnje 6000 tonow juchi a 4000 tonow „znowa rosćacych surowiznow“ na milinu předźěłać. Što su znowa rosćace surowizny? Někak so mi tón serbski wuraz njelepy zda. W nowinskim wozjewjenju so wujasni, zo su z tym měnjene kukuricowa silaža a zbytki z plahowanja běrnow. Myslu sej, zo dźe wo to, štož so němsce mjenuje „nachwachsende Rohstoffe“, potajkim surowizny, kiž móžeš na polach plahować a tak přeco zaso narosć dać. Ale to su tola wšo prosće rostliny, a štož so z nich wudźěła, su rostlinske produkty abo rostlinske maćizny. Hdyž so te potom dale wužiwaja a na milinu přetworja, su to potom rostlinske surowizny. A dokelž je produkowanje miliny z tutych rostlinskich surowiznow za wobswět mjenje škódne hač wužiwanje brunicy, mam Koćinjanski rozsud za biopłunowu milinarnju za jara dobry.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wobrot

hesła: nachwachsend, Rohstoffe, surowizny