Rěčne kućiki

Müritz

Njedawno pobych w Mecklenburgskej w dowolu, hdźež smój z mandźelskim cyły tydźeń po krasnej krajinje a wokoło módrych jězorow kolesowałoj. Naš hotel bě při jězoru Müritz. A tak přemyslowach, kak móžu tomu jězorej serbsce prajić. Poprawom wšak jedna so wo teritorij, kiž bě něhdy wot połobskich Słowjanow wobydleny, wo tym swědča hač do dźensnišeho mjena městnosćow a wodźiznow. A tak je tež mjeno najwjetšeho jězora tuteje wokoliny słowjanskeho pochada. Wón zwisuje ze substantiwom morjo, kotremuž je so přidał pomjeńšacy sufiks -ica. Hladajo na tutón pochad su naši starši serbscy słownikarjo etablěrowali mjeno Morica – tute namakamy w słownikomaj Krala a Rězaka, ale tež w powójnskim Pomocnym terminologiskim słowniku a nic naposledk we Wikipediji. W nowšich słownikach tute mjeno faluje, ale njewidźu přičinu, zo njemóhli so tu na staršu tradiciju zepěrać. A tuž móžu wo tym rozprawjeć, zo njejsym w dowolu lětsa nihdźe daloko preč lećała, ale zo sym při Moricy a wokolnych jězorach kolesowała – a tole móžu wam, lubi připosłucharjo, tež doporučić.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, pochad słowow

klučowe słowa: mjeno, wotwodźenka

hesła: Müritz, Morica