Rěčne kućiki

Mjenklować

Njedawno so něchtó wopraša, kak rěka serbsce „grübeln“. Tuž přemyslowach. W dwuzwjazkowym słowniku je zapisany jenički serbski ekwiwalent sej hłowu łamać, štož je dobry wotpowědnik, hladajo na wužiwany wobraz. Tež němske słowo „grübeln“ je wotwodźene wot werba „graben“. Móžemy w serbšćinje něžnje formulować a małostnik wužiwać, a potom sej něchtó hłójčku łama. Něchtó intensiwnje přemysluje abo jara rozmysluje, rozpomina abo překładuje – to su dalše móžnosće. W Rězakowym słowniku namakach werb mjenklować a čłowjek, kotryž mjenkluje, je tuž mjenklowar, němsce „der Grübler“. Je pak jara mało dokładow, zo něchtó pomjenklowa abo mjenklowaše. Tuž su sej hižo naši prjedownicy hłowu łamali, ale njejsu to činili wo něčim, ale su sej hłowu łamali z čim – ale to je hižo zaso nowa tema. Tuž wužiwajće krasne nalětnje wjedro, njełamajće sej hłójčku wo tym abo tamnym – přeju wam rjany dźeń bjez mjenklowanja!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: werb

hesła: mjenklować, grübeln