Rěčne kućiki

Lós

Słyšach jónu powěsć wo padustwje. Jednomu mužej běchu wšelake wěcy pokradnyli. Komentar moderatora bě: „Tak spěšnje bě wón swoje wěcy lós.“ Móžeće sej, lubi připosłucharjo, zawěsće hižo myslić, zo postorkuju so na němskej požčonce lós. Poprawom njeje žadyn problem, za mjenowany kontekst serbske słowo namakać. Bych cyle jednorje prajiła, zo je wony muž swoje wěcy zhubił abo přisadźił. W druhim zwisku, hdźež wužiwa so po němčinje słowo lós, dyrbju wězo za hinašimi wotpowědnikami pytać. Hdyž na přikład něchtó cyle wědomje swoje wěcy něhdźe lós wordwać chce respektiwnje wotbyć chce, je wón na kóncu wjesoły, hdyž ma je ze šije. A dalši kontekst mi z tym němskim lós do myslow přińdźe. Kak husto mjenujcy prajimy: „Z tobu dźensa ničo lós njeje.“ Město toho móžu tež prajić: Z tobu njehodźi so dźensa ničo započeć. A jeli něchtó twjerdźi, zo na rejach do dźesaćich ničo lós njeje, potom ja jemu wotmołwju: No, potom dźi hakle po dźesaćich, potom so zawěsće něšto stawa.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: němčina, požčonka, wobchadna rěč

hesła: lós, los