Rěčne kućiki

Kreidezähne

Loni su medije wjacore razy rozprawjeli wo nowej ludowej chorosći pola dźěći z němskim pomjenowanjom „Kreidezähne“. Někotři eksperća samo praja, zo je tuta chorosć hórša hač karies. Zuby dóstawaja běłe abo žołtobrune blaki, škleńčina zubow (němsce „Zahnschmelz“) so zmjechči, puka a na kóncu samo rozdrjebi. Němski wuraz chowa tuž we sebi wobraz, kiž symptomy abo wuskutki chorosće derje wopisuje: Škleńčina zubow so drjebi kaž kryda. W serbšćinje móžemy wotpowědnik po němskim přikładźe tworić, su to potajkim krydowe zuby. Předstajomny je tež wuraz krydojte zuby, kiž kajkosć tajkich zubow dokładnišo wopisuje. Ale cyle neutralny a zrozumliwy serbski wotpowědnik je hižo mjenowany wuraz krydowe zuby. – Bohužel sej wědomostnicy hišće wo přičinach tajkich zubow přezjedni njejsu. Nadźijam so pak, zo budźe medicina w přichodźe kmana móžnosće namakać, rozpřestrěwanju krydowych zubow pola dźěći zadźěwać.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: adjektiw

hesła: Kreidezahn, krydowy zub, krydojty zub