Rěčne kućiki

Kotflügel

Při mjeńšim awtowym njezbožu skóncuja so zwjetša wěste dźěle karoserije. Zawěsće kóždemu mužej włosy na hłowje stawaja, hdyž žona jemu tole wuznawa. Někotre dźěle hodźa so pak zaso ponowić. Myslu při tym na přikład na tak mjenowany „Kotflügel“. Kak móžemy k tomu serbsce prajić? Słowo „Kot“ njepoćahuje so tu na někajke na droze ležace ekskrementy, ale wužiwa so w zmysle „Straßenschmutz“, serbsce potajkim błóto. A „Flügel“ poćahuje so na formu škitaka, kiž bě prjedy připrawjeny nad kolesami a kiž měješe nadawk, sobujěducych před błótom škitać. Tuž namakamy w serbskich słownikach za wotpowědny dźěl karoserije błótnik abo błótowy škitak. Słowo błótnik je w serbšćinje wotwodźenka po modelu, kotryž namakamy tež w druhich słowjanskich rěčach, na přikład w čěšćinje, hdźež to rěka „blatník“ abo w pólšćinje „błotnik“.

Hdyž so potajkim błótnik při zražce skóncuje, dyrbiće jón wuměnić. Ale to budźe w přichodźe snano hinak. Wědomostnicy slědźa mjenujcy za kumštnej maćiznu, kiž móže so – na přikład přez wohrěwanje – sama lěkować, to rěka, zo so wróći zaso do spočatneje formy. – Tuž lubi mužojo, hdyž wam potom waša mandźelska zaso jónu jedyn róžk wašeho lubowaneho awta trochu skulojći, njetrjebaće hnydom z wjerchom wujěć, dokelž błótnik wuměnić hižo trjeba njebudźe.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Kotflügel, błótnik