Rěčne kućiki

Konfektionsgröße

Tež ja sym sej wobhladała film „Frizeza“ ze znatej serbskej dźiwadźelnicu we hłownej róli. W zwisku z diskusiju wo wulkosćach drasty wopraša so něchtó, kak rěka serbsce „Konfektionsgröße“. Dokładny wotpowědnik by była konfekciska wulkosć. Tež w serbšćinje je wuraz konfekcija woteznaty, prajimy prosće, zo je to drasta a rěčimy wo wulkosći drasty. Nakupujemy tuž we wobchodach za drastu respektiwnje w drastowych wobchodach. Němskemu „Konfektionsanzug“ prajimy jednorje woblek, a tež zestajenku „Konfektionsgröße“ skrótšimy serbsce na wulkosć. Wězo móžemy wulkosć drasty dokładnišo definować, wulkosć bluzow abo pulowrow, kotrež wopisuja so z pomocu ličbow abo pismikow. A kaž sym po hižo naspomnjenym filmje zaso raz dowidźała, móžeš tež jako žona być zbožowna z wulkosću drasty nad 40 respektiwnje L abo XL.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Konfektionsgröße, konfekciska wulkosć, drasta