Rěčne kućiki

Knochenmark

W zašłych tydźenjach słyšachmy někotre přinoški wo darjenju „mozoweho kosćowca“, z kotrehož pomocu hodźa so wšelake chorosće wuhojić. Dobre powěsće to su, ale to, štož je wotpowědna wosoba woprawdźe dariła, njebě žadyn mozowy kosćowc. Ně, wona je dariła – němsce prajene – „Knochenmark“. Za wužiwanje praweho serbskeho wotpowědnika sej ani nowe słowo wumyslić njetrjebamy. Wšak prajimy němskemu „Knochenmark“ prajimy serbsce hižo wjele lět mozowc (hlej na přikład do dwuzwjazkoweho němsko-hornjoserbskeho słownika), mjenje rozšěrjeny je wuraz žro kosće. Mozowc je najwažniši krej tworjacy organ čłowjeka, kiž pjelni prózdny rum w kosćach; wotwodźene je słowo wězo wot mozow. Serbski wuraz kosćowc je něšto cyle druhe, su to mjenujcy wšitke kosće čłowjeka, němsce „Skelett“ abo „Gerippe“. Na spočatku citowany wopačny wuraz potajkim w serbšćinje žadyn prawy zmysł nima. – Štóž so rozsudźi za darjenje mozowca, móže z tym snadź jemu njeznatemu choremu čłowjekej žiwjenje wuchować. A tole je woprawdźe dobra wěc!

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Knochenmark, mozowc, kosćowc