Rěčne kućiki

Klinsmannowcy

Swětowe mišterstwa w kopańcy su nimo a pomału je za tójšto fanow zaso normalita do wšědneho dnja zaćahnyła. Z rěčneho wida je mi znajmjeńša jedna nowa twórba, kotruž namakach w Serbskich Nowinach, w pomjatku wostała: klinsmannowcy. Rjenje, hdyž so typiske serbske słowotwórbne srědki – kaž su to wotwodźenki – wužiwaja. Sufiks -owc znajemy wšak ze słowow kaž fachowc, sportowc, filmowc, ale wustupuje tež w nowšich twórbach kaž kompjuterowc, FKK-owc, rallyjowc a hižo mjenowany klinsmannowc. Kompjuterowc je čłowjek, kiž je fachowc za kompjuterowe prašenja a naši klinsmannowcy – to su wězo koparjo němskeho narodneho mustwa ze swojim trenarjom Jürgen Klinsmann. Ale tak spěšnje kaž je so tute słowo do nowinskeje rěče zadomiło, budźe so tež zaso zhubić. Kaž słyšachmy, wotstupi Jürgen Klinsmann jako trenar němskeho narodneho mustwa. A hač zamóže jeho naslědnik Joachim Löw swoje mustwo runje tak zahorić a z tym cyłu Němsku wozbožić, zo so tež z nim nowe słowo narodźi, to přewostaju radšo kreatiwnym žurnalistam.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: klinsmannowcy, Klinsmänner, -owc