Rěčne kućiki

Jasne słowa

Njedawno skedźbni mje znaty na němski rěčny wobrot „klare Kante zeigen“ a chcyše wědźeć, kak móhło so to serbsce zwuraznić. Njeje to cyle jednore prašenje, abo móžeće wy na blaku rjec, što je woznam tutoho wobrota? W poslednim času zetkawamy jón dosć husto, a to wosebje w medijach. Jedna so najskerje wo dosć nowy wuraz, dokelž njeregistruje jón ani Röhrichowy leksikon přisłownych prajidmow ani Küpperowy słownik wobchadneje němčiny. „Klare Kante zeigen“ wužiwa so, hdyž chcemy prajić, zo je něchtó cyle jasnje a wotewrjenje swoje měnjenje abo swoje stejnišćo zwuraznił. Pozadk za mjenowany wobrot je najskerje w tym, zo móže słowo „Kante“ mjez druhim tež wěstu mjezu abo hranicu woznamjenjeć.

Hdyž chcemy samsny woznam serbsce zwuraznić, njebych direktny přełožk doporučiła, dokelž bychmy drje jenož z pomocu přełožka do němčiny rozumili, što móhło rěkać wuprajenje, zo je něchtó jasnu kromu pokazał. Lěpje a zrozumliwišo drje prajimy, zo je něchtó swoje měnjenje zjawnje a sprawnje wuprajił abo zo je jasne słowa rěčał.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot

hesła: klar, klare Kante zeigen