Rěčne kućiki

Im Rückgang

Při běžnym rěčenju, hdyž njewotčitamy tekst, smy druhdy nuzowani sej ad hoc serbski wobrot za němski přemyslić. Potom móže so stać, zo strukturu němskeho wobrota špihelujemy. Tak nastanje wuraz, kiž jenož z pomocu němčiny rozumimy, na přikład něšto je na wróćopuću: „Ličba wopytowarjow medijoweho centruma je na wróćopuću.“ To klinči, jako bychu wopytowarjo runje domoj šli. Měnjene wězo je „im Rückgang begriffen/sein“. To pak njerěka ničo druhe hač zo něšto woteběra abo spaduje. Ale dokelž město němskich wjazbow ze substantiwom w serbšćinje zwjetša werbalnu konstrukciju preferujemy, nam hnydom móžny serbski wotpowědnik do mysli njepřińdźe. Prawje ma potajkim rěkać: ličba wopytowarjow spaduje, wužiwanje tradicionelnych medijow woteběra. Wězo mamy tež serbski substantiw – druhdy wšak jón trjebamy, a to je woteběranje, we wěstych kontekstach móžemy tež zniženje, spad, spadnjenje, spadowanje wužiwać, na přikład: Zwěsćimy woteběranje abo spad ličby wopytowarjow. Nadźijam pak so, lubi připosłucharjo, zo zajim na rěčnych kućikach njewoteběra.

A. Pohončowa

temy: rěčne wobroty, serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wobrot, kalka, substantiw, wjazba z funkciskim werbom

hesła: Rückgang, woteběrać, spadować, Abnahme, woteběranje, spad