Rěčne kućiki

Hwězdnički

Před dlěšim časom móžachmy w Katolskim Posole čitać wo akciji „Tež hwězdnički su jónkrótne“. Słowo hwězdnički běchu redaktorojo časopisa sami wutworili za němske „Sternenkinder“ a wujasnichu w teksće woznam tutoho słowa. Hwězdnička – tak by rěkała forma w singularje – je mortwe narodźene dźěćo, kiž waži mjenje hač 500 gramow. Słowo poćahuje so na holcy a na hólcy. Po serbskej gramatice je to pak problematiske – čehodla? W serbšćinje su žónske substantiwy, kaž je to hwězdnička, pomjenowanja, kiž měnja jenož žony, ženje njejsu mužojo sobu zapřijeći. Potajkim bychmy dyrbjeli dwě formje tworić, snano hwězdničk respektiwnje hwězdnik a hwězdnička. Nominatiw plurala by potom rěkał hwězdničcy respektiwnje hwězdnicy a hwězdnički. Podobnje ma so to ze słowom, kiž je so hižo loni w Serbskich Nowinach jewiło, mjenujcy witajnički. Wotpowědnje tym hwězdničkam bychmy tu tworić móhli witajničk respektiwnje witajnik za hólcow a witajnička za holcy. A komuž je to překomplikowane, tón móže wězo nimo toho tworić hwězdne dźěćo respektiwnje Witaj-dźěćo a w pluralu hwězdne dźěći a Witaj-dźěći.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: hwězdnički, Sternenkinder, Schmetterlinsgkinder, witajnički, Witaj-Kinder