Rěčne kućiki

Hörsturz

Njedawno so mje něchtó wopraša, kak bychmy serbsce móhli prajić za „Hörsturz“; wotpowědnik dyrbjał być derje zrozumliwy. Krótka zestajenka słuchopad – kaž mi něchtó žortnje namjetowaše – wězo wjele njewupraji a rozumju słowo jenož potom, hdyž sej je zaso wróćo do němčiny přełožu. Prašamy so tohodla, što tuta chorosć woznamjenja. „Hörsturz“ je něšto, při čimž potrjecheny naraz swój słuch zhubi respektiwnje jeho słuch popušći. Potajkim hodźi so cyle jednorje k tomu prajić nahłe zhubjenje słucha abo nahła hłuchosć respektiwnje nahła hłuchota; tež nahłe wohłuchnjenje móžu sej předstajić. Hdyž so słuch cyle njezhubi, namjetuju nahłe popušćenje słucha abo nachwilna hłuchota. K zhubjenju respektiwnje popušćenju słucha móža so přidružić wjerćenje we hłowje a mylenja w runowaze, někotři ćerpja wěsty čas na tinitus.

Přičiny za nahłe zhubjenje respektiwnje nahłe popušćenje słucha móža być wšelakore: wirusowe infekcije, pódlanske wuskutki wěstych medikamentow abo stres. Před stresom móžemy so do wěsteje měry škitać z tym, zo na signale ćěła sčasom reagujemy a tohodla pomałšo stupamy a sej wjace měra popřejemy.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Hörsturz, wucho