Rěčne kućiki

Heja a hejkojta jehlička

W Serbskich Nowinach čitach nawěšk wobchoda, w kotrymž wabješe so za kup trodlow za rubiška a kup hejkojtych jehličkow. Trodle je serbske pomjenowanje za němske słowo „Fransen“, w staršich słownikach jewi so tež hišće ekwiwalent tročki. Tajke trodle respektiwnje tročki su za serbsku narodnu drastu trěbne, ale tež hejkojte jehlički. Pomyslće jenož na to, kelko wonych jehličkow je při hotowanju družki abo njewjesty trěbne. Čehodla pak prajimy hejkojta jehlička? To zwisuje ze słowom heja, štož je tohorunja pomjenowanje za hłowu – ale z trochu negatiwnym podzynkom. Znajeće dźě wuprajenja kaž na přikład tón ma twjerdu heju abo wón je chětro hejaty. Někotři rěča samo wo sydomróžkatej serbskej heji. Hejkojte jehlički su potajkim jehlički (w Kamjenskich kónčinach praja radšo jovlčki) z hłójčku, němsce „Stecknadeln“. Wam, lubi připosłucharjo, a sebi samej přeju, zo njebychmy hejaći byli, zo njebychmy so božedla z hejkojtej jehličku kałnyli.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: hejkojta jehlička, Stecknadel