Rěčne kućiki

Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Zyma je čas nazymnjenjow, hustohdy mamy kašel, smorkawu abo šnupu abo šija nas boli. Jeli njepomha horce zelo, ćopłe łožo, wotpočink a druhe domjace srědki, dyrbi lěkar pomhać. Zwjetša budźe to naš domjacy lěkar, ale w komplikowanišich padach dźemy k specialistej. Za mjenowane zjawy we wobłuku dychanskich organow je to HNO-lěkar. W tutym hybridnym słowje je němska skrótšenka HNO-Arzt – za Hals-Nasen-Ohren-Arzt – woženjena ze serbskim lěkarjom. To bych za legitimnu móžnosć měła, wšak so němske skrótšenki zwjetša njezměnjene do serbšćiny přewozmu, kaž znajemy to na př. wot ABM-městna a ABC-brónjow. A što, hdyž nochcemy wužiwać skrótšenku? Zestajenka kaž w němčinje – někajki šijonosowucholěkar – so w serbšćinje tworić njehodźi, a tež cuze słowo otorinolaryngolog sej pola nas drje nichtó njespomjatkuje. Tuž dyrbimy sej w serbšćinje z wopisowanjom pomhać – je to lěkar za šiju, nós a wuši, štož je derje zrozumliwe tež bjez toho, zo znaješ němske słowo. Ale hišće lěpje budźe, hdyž wostanjemy strowi a njetrjebamy ani HNO-lěkarja ani lěkarja za šiju, nós a wuši.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: hybridna zestajenka, skrótšenka

hesła: Hals-Nasen-Ohren-Arzt, HNO-lěkar, HNO-Arzt, lěkar za šiju, nós a wuši