Rěčne kućiki

Halbmast

Na wěstych wopomnjenskich dnjach, na přikład njedawno na dnju wopomnjeća holocausta, abo hdyž zemrěje wažna wosobina, zwuraznja so zjawne žarowanje z tym, zo chorhoje před wěstymi twarjenjemi nisko zmawuja. Němsce praji so „die Fahnen sind auf halbmast gesetzt“ abo tež „halbmast flaggen“. Serbsce my wězo k tomu njeprajimy, zo chorhoje na poł sćežora wisaja. Ale wužiwamy za to wuraz połwysoko abo napoł wysoko. Njeprajimy tež po němskim přikładźe, zo so chorhoje napoł wysoko sadźa – kaž sym to hižo jónu čitała –, ale: chorhoje so napoł wysoko respektiwnje chorhoje so połwysoko wupowěsnu. Chorhoje potajkim jako znamjo zjawneho žarowanja abo wuraz respekta před wěstej wosobinu połwysoko wisaja abo chorhoje napoł wysoko zmawuja. A wězo njemóže hinak być, zo eksistuja w Němskej lute postajenja, hdy maja kotre chorhoje połwysoko wisać, kotre nic a što ma so při tym wobkedźbować. Ale, lubi připosłucharjo, njebojće so: To wam tu nětko zalutuju.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wobrot, adjektiw

hesła: halbmast, połwysoko