Rěčne kućiki

Guten Rutsch!

Mjez našimi němskimi sobuwobydlerjemi je z wašnjom, zo sej na proze do noweho lěta přeja: „Guten Rutsch!“ Serb to w tutej formje njewupraja. Wón so do noweho lěta njesuwa abo njesmyka. Je rjenje, hdyž sej silwester přiwołamy: Přińdź derje do noweho lěta! abo: Přińdź strowy (abo strowa) do noweho lěta! Nazajtra a potom hač do Třoch kralow přejemy swójbnym, přećelam a znatym zdawna jednorje Strowe nowe lěto! Wězo směmy tež zbožowne abo žohnowane lěto wupřeć. Hač swoje přeća k nowemu lětu, za nowe lěto abo do noweho lěta formulujemy, je wšojedne – w literaturje namakamy wšě tute formy. W staršich tekstach pak so wosebje husto zbožopřeća k nowemu lětej wupraja, z wobchadnorěčnym datiwom lětej město spisowneho k nowemu lětu.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: prepozicija, wobrot

hesła: Rutsch, Neujahr, strowe nowe lěto, nowe lěto, postrow