Rěčne kućiki

Grenzkriminalität a Straftaten

Němčina chila k tomu, dosć komplikowane wobsahi z jeničkim słowom wuprajić. Rezultat je hustodosć zestajenka, kotrejež strukturu tak prawje njepřewidźiš. Při přełožowanju tajkeje zestajenki do serbšćiny dyrbimy na zrozumliwosć wuraza dźiwać. Hdyž dyrbimy serbski wotpowědnik najprjedy wróćo do němčiny přełožić, zo bychmy jón zrozumili, něšto z nim njetrjechi. Tohodla serbski wotpowědnik namjezna kriminalita za němske „Grenzkriminalität“ po wobsahu cyle njetrjechi: Eksistuja namjezne kónčiny kaž tež namjezny kraj, ale w padźe němskeje „Grenzkriminalität“ dźe skerje wo kriminalitu w namjeznych kónčinach. Ale što, lubi připosłucharjo, su chłostanske njeskutki – je to ryzy přełožk němskeho „Straftaten“, lěpši wotpowědnik je chłostajomny skutk abo pochłostajomny skutk abo prosće njeskutk, dokelž je pochłostajomny skutk sam hižo njeskutk. – Dźe potajkim wo to, při pytanju za kmanym serbskim wotpowědnikom najprjedy na woprawdźity woznam němskeho a po tym serbskeho wuraza dźiwać. Njesměmy jenož strukturu němskeho wuchadneho słowa přewzać. Za němski „Blitzableiter“ so mjenujcy jenož žortnje praji błyskdelerěbl – nětko wěsće, što měnju.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Grenzkriminalität, Straftaten, namjezny, Grenz-, njeskutk