Rěčne kućiki

Geisterfahrer

Štóž wjele z awtom jězdźi, słucha skedźbnje na wobchadne powěsće, wšako zhoni tam najaktualniše informacije wo zatykanych dróhach, twarnišćach, městnach, hdźež měri so spěšnosć atd. Druhdy warnuje so tam, zo je na někajkim wotrězku awtodróhi po puću tak mjenowany „Geisterfahrer“. Kak měła so tajka powěsć zeserbšćić? Wo někajkich šerjenjowych jězdźerjach abo šerjatych šoferach abo snano samo šerjakach wšak tu njebych chcyła rěčeć. Myslu sej, zo budźe najmudrišo, hdyž wuchadźamy z oficialneho, neutralneho němskeho pomjenowanja za tajkeho wobchadneho hrěšnika, je to mjenujcy „Falschfahrer“ – potajkim něchtó, kiž wopak jědźe, konkretnišo – we wopačnym směrje. Tuž móhli na přikład serbsce prajić, zo je na awtodróze mjez Hornim Wujezdom a Słonej Boršću awto we wopačnym směrje po puću. Tajkeho šofera móhli snano potom mjenować wopakijězdźerja abo wopakjězdźerja. Zajimawe wobrazliwe pomjenowanje sym tu namakała w italšćinje a španišćinje. Tam tajki wopakjězdźer njeje šerjenje – kaž w němčinje –, ale mjenuje so „kamikaze“ respektiwnje „conductora kamikaze“. Tež to by so za serbšćinu hodźało: čehodla nic kamikaze-jězdźer abo kamikaze-šofer.

Tuž kedźbujće derje, zo wužiwaće přeco prawy zajězd na awtodróhu, zo njebyšće nadobo jako kamikaze-šofer abo wopakjězdźer napřećo jěducych do wuskosćow přinjesli.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Geisterfahrer, Falschfahrer, wopakjězdźer, wopakijězdźer