Rěčne kućiki

Gammelfleisch a Brunch

Tołmačer steji druhdy před problemom, zo njenamaka za někajke němske słowo kmany serbski přełožk, kiž hodźi so do samsneje stilistiskeje runiny zarjadować. To potrjechi na přikład „čerstwy“ skandal wokoło nječerstweho mjasa, němsce „Gammelfleisch“. Serbsce praji so k tomu prosće skažene mjaso. Němske „Gammel-“ wužiwa so za mjenjehódne abo njetrěbne wěcy a přisłuša wobchadnej rěči, serbske skazyć pak je neutralne słowo. Přiwšěm je skažene mjaso dobry a kmany wotpowědnik za němske „Gammelfleisch“. Dalši přikład za přesunjenje stilistiskeje runiny je serbski wotpowědnik za – tež w němčinje wužiwane – „brunch“. Słowo je w jendźelšćinje zestajane z „breakfast“ (snědań) a „lunch“ (wobjed) a wužiwa so za dopołdnišu šćedriwu snědań, kotraž naruna wobjed. Młodźi Serbja su sej k tomu hižo před dlěšim časom wumyslili serbske słowo snobjed, kiž ma samsnu strukturu kaž wuchadne jendźelske słowo. Tuchwilu drje słuša serbski snobjed hišće na žortnu stilistisku runinu, widźu pak dobre šansy za přiwzaće do neutralneho wužiwanja.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, wobchadna rěč

hesła: Gammelfleisch, Brunch, skažene mjaso, snobjed