Rěčne kućiki

Erdmännchen

Wěsće wy, što ma być zemski mužik? Njejedna so wo někajku mytisku bytosć a tež nic wo diskriminowace pomjenowanje mužow – ně, zemski mužik je posłowny přełožk pomjenowanja zwěrjatkow, kotrymž so w němčinje „Erdmännchen“ praji. W tutym zwisku nadeńdźechmy njedawno w Serbskich Nowinach dalši přełožk – a to hrjebak. Přełožk zwisuje z tym, zo so wone małe a něžne – we wjetšich swójbnych cyłkach bydlace stworjenja ze skupiny mangustow – takrjec do zemje zahrjebaja. Z tuteje přičiny móžemy tež serbsce prajić, zo je to hrjebak, hrjebace zwěrjatko abo tež hrjebačk. Snano je nětko w nalěću dobra składnosć za to, zaso raz do zwěrjenca abo do coologiskeje zahrody hić a takrjec připódla dźěćom abo wnučkam tež serbske mjena zwěrjatow do pomjatka zwołać – wěm, zo so tuchwilu we Wojerowskim zwěrjencu taflički ze serbskimi mjenami přihotuja – a potom móžeće sami hladać, što su na přikład włosata mangaba, hyacintowy ara abo tež běłočećikata wopička.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka, diminutiw

hesła: Erdmännchen, hrjebak, hrjebačk, hrjebace zwěrjatko