Rěčne kućiki

Entkalken

W zwisku z nawěškom w Serbskich Nowinach so mje njedawno přełožowarka teksta wopraša, kak móhli serbsce pomjenować němske słowo „entkalken“. Kalk respektiwnje wapno drje so po wěstym času wotsadźuje w elektriskich nastrojach, na přikład w kofejowej mašinje abo tež w płokawje. Zo njebychu so wone nastroje skóncowali, so tež w telewizijnej reklamje husto pokazuje, kak móhli tomu zadźěwać. Na předań su wšelakore próški přećiwo kalkej (němsce „Entkalker“). Z pomocu tutych produktow móžemy – a w tutym padźe němske słowo „entkalken“ leksikalisce wopisuju – wapno z něčeho wotstronić abo kalk z něčeho wotstronić. Tohorunja móžna twórba je wotkalkowanje respektiwnje prajimy, zo chcemy z pomocu próška kofejowu mašinu wotkalkować. Potajkim, lubi připosłucharjo, změjeće wjeselo z bjezkalkowymi nastrojemi, sće-li je wotkalkowali!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: werb, wotwodźenka

hesła: entkalken, Entkalker, Kalk, wapno, wotkalkować, ent-, wot-