Rěčne kućiki

Energiesparlampe

Prěnje pospyty, stworić swěcu z pomocu techniki, su so hižo před nimale 200 lětami přewjedli, doniž njeje Thomas Edison w lěće 1880 patent na swoju žehlawku dóstał. Mjeztym su tute klasiske žehlawki wusłužili. Město nich wužiwaja so lampy, kotrež wo wjele mjenje energije přetrjebaja, tak mjenowane „Energiesparlampen“, serbsce energiju lutowace lampy abo energiju lutowace žehlawki, wobchadnorěčnje snano tež lutowanska lampa abo lutowanska žehlawka. Hdyž su sej Serbja před wjele lětdźesatkami serbske słowo žehlawka tworili, mějachu za zakład němske „Glühbirne“, tuž je naša žehlawka wotwodźena wot słowa žehlić so. Dźensniše energiju lutowace lampy wšak funguja na bazy rozdźělneje techniki, w někotrych so něšto žehli, w druhich nic. Najebać toho móžemy serbsce za wšitke tute lampy wužiwać słowo žehlawka, wšak je so tute słowo dawno hižo zadomiło z woznamom ,žórło swěcy‘ a nichtó wjac njemysli na prěnjotnu motiwaciju. W padźe našeje energiju lutowaceje žehlawki móžu sej za někotre konkretne lampy tež konkretne pomjenowanja předstajić, na přikład halogenowka abo LED-owka respektiwnje LED-ka. Što, lubi připosłucharjo, měniće wy k tomu?

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Energiesparlampe, žehlawka, Glühbirne, LED-owka, LED-ka, halogenowka, LED-Lampe, Halogenlampe