Rěčne kućiki

Energiebündel a Wirbelwind

Kajkosće čłowjekow so hustodosć z pomocu leksiki wopisuja, kotraž so w přenjesenym zmysle wužiwa. Jedyn přikład za to je słowo „Energiebündel“, kotrež so posłownje do hornjoserbšćiny přewzać njehodźi. Tež hdyž je so požčonka energija w serbšćinje etablěrowała, tak nima tola z walčkami ničo činić. Tohodla prajimy serbsce, zo je to energijepołny čłowjek abo čłowjek połny energije. Tohorunja w přenjesenym woznamje wužiwa so tež z energiju napjelnjeny čłowjek. To pak někak směšnje klinči, dokelž so čłowjek z ničim njenapjelni.

Wo dźěćoch so husto praji: „Er ist ein richtiger Wirbelwind“. Tu howri wichor skerje w našich předstawach, ale wón za motiwaciju přełožka žanužkuli rólu njehraje. Tajkemu dźěsću praji so serbsce, zo je wone jara hibićiwe, wobrotniwe abo temperamentne, potajkim hotowa mutlička abo njeměrny duch. Móžemy tež prajić, zo je něchtó tajki prawy wšudźebył. Wosebje rjany pak je frazeologiski wobrot spěšny kaž wichor.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, zestajenka, přenjeseny woznam

hesła: Energiebündel, Wirbelwind, połny energije, energijepołny, hibićiwy, wobrotniwy, temperamentny, wšudźebył, spěšny kaž wichor, mutlička