Rěčne kućiki

Einstand

Hdyž nastupi něchtó nowe dźěłowe městno, je z wašnjom, zo wón abo wona swojim kolegam něšto małe wuda, na přikład skibku tykanca z kofejom abo zhromadnu snědań. Němsce praji so tomu „Einstand“. Dokelž je tute wašnje tež mjez Serbami z dobrej tradiciju, trjebamy wězo tež serbske słowo za to. Němsko-hornjoserbski słownik podawa za to ekwiwalent zastup. Nowačk móže potajkim swojich kolegow přeprosyć, zo bychu z nim jeho zastup woswjećili, móže jich pohosćić ze zastupnym tykancom abo zastupnej snědanju. Móžemy pak tež rěčeć wo zakupjenju: nowačk přeprosy potajkim na zakupjenje abo na zakupne pohosćenje. Wo zakupjenju bě něhdy rěč w zwisku z tak mjenowanym zakupnym wobsydstwom – to je němsce „Erbpacht“ – abo w zwisku z wotedawkom, hdyž zastupi něchtó do měšćanskeje rjemjeslniskeje cechi – a tu drje mamy tež pytać za historiskimi korjenjemi tohole nałožka. Zo wužiwa so wuraz so zakupić w přenjesenym zmysle za woswjećenje zastupa do někajkeje zhromadnosće, pak je w serbšćinje dawno wobswědčene. W Mješicach bě hižo 1747 z wašnjom, zo mějachu so nowi wobydlerjo róžowu póndźelu z piwkom do wjesneje zhromadnosće zakupić – tak je w tamnišej sudniskej knize zapisane, kaž sym w Serbskich Nowinach čitała.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: substantiw

hesła: Einstand, Einstand geben, zastup, zakupjenje, Erbpacht, zakupić so