Rěčne kućiki

Ehrenamtskarte

Njedawno dóstachmy naprašowanje za serbskim wotpowědnikom němskeho zapřijeća „Sächsische Ehrenamtskarte“. Jedna so wo kartku, kotruž móža na wotpowědnu próstwu ludźo dóstać, kotřiž so na teritoriju Sakskeje čestnohamtsce na př. w towarstwach, komunach, kulturje, strowotnistwje angažuja. Wobsedźerjej tajkeje kartki kiwaja lěpšiny, kaž na přikład potuńšeny zastup w partnerskich zarjadnišćach. W Budyšinje su to na přikład Röhrscheidtowa płuwarnja, Sprjewina kupjel, Serbski a Měšćanski muzej abo Němsko-Serbske ludowe dźiwadło. To je dobra wěcka a rjane připóznaće za njesebične skutkowanje. A kak pomjenujemy tutu kartku nětko serbsce? Wšak by rjenje było, hdy by wona w dwurěčnych kónčinach tež dwurěčna była. „Ehrenamt“ je čestne zastojnstwo, tola kartka za čestne zastojnstwo wěcku prawje njetrjechi, wšak njedóstanje ju te zastojnstwo, ale tón, kotryž je wukonja. Tohodla budźe dokładnišo, hdyž rěčimy wo Sakskej kartce za čestnohamtskich. Wšěm čestnohamtsce aktiwnym w Serbach pak přeju w nowym lěće dale wulki elan. A snano by tajka kartka za čestnohamtskich tež za nich zasłužene myto była.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Ehrenamtskarte, Ehrenamt, čestne zastojnstwo, kartka za čestnohamtskich