Rěčne kućiki

Dźěći pjeku …

Lubi posłucharjo, w rěčnym kućiku hustodosć zmylki abo rěčne misnjenja kritizujemy, je analyzujemy a potom sporjedźamy. Husto podamy přikłady za to, zo wobwliwuje němčina serbšćinu. Dźensa pak raz přikład za to mjenuju, zo so tež cyle zrozumliwje dobra serbšćina wužiwa tam, hdźež tomu w němčinje tak njeje. Nětko w adwenće wšitcy pilnje poprjančki a druhe słódne wěcy pjeku, a tež w serbskim rozhłosu słyšachmy w rańšim wusyłanju přinošk „Dźěći pjeku w rozhłosu“. Wěm pak hišće, zo sym so loni po měšćanskich hodownych wikach wuchodźowała a zo sym wuhladała wulke němske napismo, kotrež rěkaše: „Heute 15.00 Uhr Kinderbacken“. Lubi posłucharjo, njewěm, kak wy to začuwaće, ale tajke nadpismo z dźiwnej zestajenku „Kinderbacken“ je po mojim měnjenju problematiske. Swoje dźěći tam pósłała njebych, dokelž napismo mi wosobinsce skerje strach načini, što so tam z mojimi dźěćimi stawa. Tež ja sym ze swojimi dźěćimi hižo doma pjekła, to pak bě pječenje z dźěćimi a žane dźěćipječenje. Potajkim, sym wćipna, što nam dźěći w serbskim rozhłosu hišće dobreho napjeku – a přeju wam měrny adwentny čas ze swójbnymi doma.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

hesła: pječenje z dźěćimi, Kinderbacken