Rěčne kućiki

Dwě muše na jedyn raz

Njedawno so něchtó prašeše za serbskim wotpowědnikom za němski wobrot „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, hač by so móhło rjec, zo zabiješ dwě muše z jednej placawu. W frazeologiskim słowniku drje tajki wobrot zapisali njejsmy, tola to hišće njerěka, zo njeje wón móžny. Naš wobrot wšak je nimo němčiny tež w druhich rěčach rozšěrjeny, tak na přikład w čěšćinje a słowjenšćinje, tuž njebych wědźała, čehodla njeměło to w serbšćinje akceptabelne być, wšak je wobrot po swojej motiwaciji derje zrozumliwy. A tak namakamy podobny wobrot zabić dwě muše na jedyn raz tež w dwuzwjazkowym němsko hornjoserbskim słowniku. W Rězakowym słowniku z lěta 1920 pak namakamy druhi wotpowědnik, mjenujcy zabić dwaj ptačkaj na jedyn mach. Tež to je móžny wuraz – wón dopomina na jendźelski wobrot „to kill two birds with one stone“ – ,dwaj ptačkaj z jednym kamjenjom zabić‘. Za samsny woznam – docpěć dwaj zaměraj z jednej akciju – namakamy w dalšich rěčach hišće dalše wurazowe warianty. Tak rěka w rušćinje, zo trjechiš dwaj zajacaj z jednym wutřělom, Polacy pak popadnu dwě sróce za jednu wopuš abo wopjeku dwě pječeni na jednym wohenju. Wobrazliwe su wšitke tute wobroty, w nich pokazuje so kreatiwnosć čłowjeka při hrajkanju ze swojej maćeršćinu.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot

hesła: Fliege, Klappe, schlagen, dwě muše, zabić, placawa, dwaj ptačkaj