Rěčne kućiki

Durchstarten

Sće wy to hižo jónu dožiwili? Sedźiće w lětadle, kotrež chce přizemić a krótko před přizemjenjom hišće jónu přestartuje. Tež awto móže, hdyž šofer sylnje na płun tłóči, z wotmachom wotjěć, potajkim přestartować. W tutym konkretnym a prěnjotnym woznamje němskeho werba „durchstarten“ móžemy serbski wotpowědnik přestartować wužiwać. Słowo „durchstarten“ wustupuje pak tohorunja w přenjesenym zmysle, kiž hodźi so hrubje wopisać jako ,z wotmachom abo elanom něšto započeć‘. Tule so pak zwjetša serbski werb přestartować njehodźi, ale dyrbimy za alternatiwami pytać. Tak wabi aktualnje wjetša banka z hesłom „Jetzt durchstarten!“ a podawa hnydom wobraz ze sprinterami k tomu. Tohodla bych tu skerje prajiła: Nětko startować! Dale wabja někotre firmy abo towarstwa: „Durchstarten zum Traumjob!“ Tu hodźi so prajić: Zwoprawdź sej job swojich sonow! Abo: Z wotmachom k jobej swojich sonow. Tež zwjazkowa agentura za dźěło poskića wšelake projekty jako perspektiwy w powołanskim žiwjenju pod hesłom „durchstarten“, serbsce bychmy prosće prajić móhli: Dajće so do dźěła! abo skrótka: Do dźěła!

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: werb, přenjeseny woznam, požčonka, němčina

hesła: durchstarten, přestartować, startować