Rěčne kućiki

Dunkelziffer

W zwisku z oficialnymi statistikami a ličbami čitamy w němskich tekstach husto njeoficialne přispomnjenje, kotrež so takle formuluje: „Die Dunkelziffer ist höher.“ Njedawno so něchtó wopraša, kak móhli wony komentar serbsce wuprajić. Zawěsće mi přihłosujeće, zo němska zestajenka „Dunkelziffer“ w serbšćinje žana ćmowa ličba njeje. Tež namjet njeznata ličba je wyša mje njepřeswědči. Hdyž ličba scyła znata njeje, potom tež twjerdźić njemóžu, zo je wona wysoka abo wyša hač w statistice wozjewjena. Njeznatu ličbu njemóžu kwalifikować – wšako ju scyła njeznaju. Z tuteje přičiny namjetuju přełožk woprawdźita ličba, kotryž móže so wotpowědnje komentować: Woprawdźita ličba znata njeje, ale je prawdźepodobnje wyša. Je to neutralny wotpowědnik, kotryž nima wony mystiski, haj trochu negatiwny přisłód němskeho słowa.

Nětko pak kónc ćěmnych a ćmowych myslow – přeju wam swětły a rjany nalětni dźeń!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam

hesła: Dunkelziffer